Giấy tiêu đề – Letter head

Qui cách in:

  • Kích thước: A4 (210×297)
  • Loại giấy: Fort 100,120,150
  • In nhiều màu 1 mặt

Mô tả

BẢNG GIÁ GIẤY TIÊU ĐỀ A4

Số lượng/Giấy
Giấy Ford 100
Giấy Ford 120
Giấy Ford 150
200 tờ
350.000đ
400.000đ
450.000đ
500 tờ
750.000đ
810.000đ
880.000đ
1000 tờ
1.000.000đ
1.220.000đ
1.450.000đ
2000 tờ
1.650.000đ
1.950.000đ
2.250.000đ