Biểu mẫu

Hóa đơn/phiếu giao hàng khổ A5 – 2 liên – 1 màu – không số nhảy

 • 10 cuốn: 38.000đ/cuốn
 • 20 cuốn: 25.000đ/cuốn
 • 50 cuốn: 20.000đ/cuốn
 • 100 cuốn: 18.000đ/cuốn

Hóa đơn/phiếu giao hàng khổ A5 – 3 liên – 1 màu – không số nhảy

 • 10 cuốn: 52.000đ/cuốn
 • 20 cuốn: 38.000đ/cuốn
 • 50 cuốn: 30.500đ/cuốn
 • 100 cuốn: 28.000đ/cuốn

 

Mô tả

Qui cách sản phẩm:

 • Kích thước:A5
 • Giấy carbon 2 liên (100 tờ), 3 liên (150 tờ)
 • Cấn răng cưa, đóng cuốn
 • Màu liên: trắng, hồng, xanh dương