Sổ tay

In sổ tay theo yêu cầu số lượng lớn cho công ty, trường học, các tổ chức….

Kích thước sổ:

  • A6 (9.8 x14.8cm)
  • A5 (14.8 x 20.8cm)
  • A4 (20.8 cm x 29.7cm)

Đóng gáy lò xo